Jag läser ur Watchman Nee

 "Den kristnes frigörelse."